Johanna Nyblom Hultén
Distriktsläkare

 

 

Pia Edin
Sjuksköterska

Ansvarsområde: Demens, äldrevård och sjukskrivningskoordinator


Viktor Skobe
Distriktsläkare

Rebebecka Widerström

AT-läkare

Sofia Forsberg

ST-läkare

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.


Kent Argus
Distriktsläkare

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare


Emmy Torsund
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Livsstil och tablettbehandlad diabetes.

Solbritt Berkeby
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Lillemor Håkansson
Distriktssköterska