Johanna Nyblom
Distriktsläkare
Direktnummer: 010-3576118


Viktor Skobe
Distriktsläkare
Direktnummer: 010-3576119

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare

Maria Holmér
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Demens

Pernilla Cullberg
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Emelie Schygge
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Diabetes.

 

Anette Engström Olsson
Distriktssköterska
Ansvarsområde: Livsstil

Sabrina Hutu
Specialist i allmänmedicin
Direktnummer: 010-3576121

Joakim Tapper
ST-läkare
Direktnummer: 010-3576120
F n på specialistutbildning och inte i tjänst på Slottsfjärdens läkarmottagning

Evelina Stigberg
ST-läkare
Direktnummer: 010-3576122

Maria Ström
Distriktssköterska