Johanna Nyblom Hultén
Distriktsläkare

 

 

Pia Edin
Sjuksköterska

Ansvarsområde: Demens, äldrevård och sjukskrivningskoordinator


Viktor Skobe
Distriktsläkare
Sofia Forsberg

ST-läkare

F n barnledig

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.


Kent Argus
Distriktsläkare

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare


Emmy Torsund
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Livsstil och kostbehandlad diabetes. Rökavvänjning.

Solbritt Berkeby
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Lillemor Håkansson
Distriktssköterska
Ansvarsområde: Diabetes.