Johanna Nyblom
Distriktsläkare


Viktor Skobe
Distriktsläkare
Sofia Forsberg
ST-läkare
Föräldraledig
 

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare

Maria Holmér
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Demens

Pernilla Cullberg
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Emelie Schygge
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Diabetes.
Föräldraledig

 

Anette Engström Olsson
Distriktssköterska
Ansvarsområde: Livsstil

Johanna Bjerkert
Sjuksköterska

Sabrina Hutu
ST-läkare

Joakim Tapper
ST-läkare