Johanna Nyblom Hultén
Distriktsläkare

 

 

Axel Widigs
ST-läkare


Viktor Skobe
Distriktsläkare
Sofia Forsberg

ST-läkare

 

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.


Kent Argus
Distriktsläkare

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare


Emmy Torsund
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Livsstil och kostbehandlad diabetes. Rökavvänjning.

Maria Holmér
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Demens

Solbritt Berkeby
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Lillemor Håkansson
Distriktssköterska
Ansvarsområde: Diabetes.

 

Rebecka Widerström
AT-läkare