Johanna Nyblom Hultén
Distriktsläkare

 

 

Axel Widigs
ST-läkare


Viktor Skobe
Distriktsläkare
Sofia Forsberg

ST-läkare

 

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.


Kent Argus
Distriktsläkare

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare

Maria Holmér
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Demens

Pernilla Cullberg
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Emelie Schygge
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Diabetes.

 

Emma-Stina Lissel
AT-läkare