Johanna Nyblom
Distriktsläkare
Direktnummer: 010-3576118
Fullistad

Viktor Skobe
Distriktsläkare
Direktnummer: 010-3576119
Fullistad

 

Elisabet Nilsson
Medicinsk sekreterare

Josefin Kratz
Undersköterska
Ansvarsområde: Lab och provtagning.

Therése Chytraeus
Medicinsk sekreterare

Maria Holmér
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Demens.

Pernilla Cullberg
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Astma och KOL.

Emelie Schygge
Sjuksköterska
Ansvarsområde: Diabetes.

 

Anette Engström Olsson
Distriktssköterska
Ansvarsområde: Livsstil och rehabkoordinator.

Sabrina Hutu
Specialist i allmänmedicin
Direktnummer: 010-3576121

Joakim Tapper
ST-läkare
Direktnummer: 010-3576120
Specialistutbildning 15/4-16/6 (ej på plats).

Evelina Stigberg
ST-läkare
Direktnummer: 010-3576122
Specialistutbildning från 4/3-12/5 (ej på plats).