Läkarbesök allmän medicin
 

Hembesök
 

Sjukvårdsrådgivning
 

Provtagningsverksamhet
 

Vaccinationer
 

Sjuksköterskemottagning inom diabetes/astma/blodtryck/KOL/demens
 

Distrikssköterskemottagning inom sårvård/inkontinenshjälpmedel
 

Rökavvänjning
 

Hälsokoordinator
 

Körkortsintyg
 

Sjöintyg
 

Alkolås